2023-06-22

Atlikti pirmieji lėšų pervedimai naudojant Vieningos iždo sąskaitos informacinę sistemą VIKSVA

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC), vienas pirmųjų šalyje šią savaitę sėkmingai pradėjo naudoti Vieningos iždo sąskaitos informacinę sistemą VIKSVA. Kaip ir buvo planuota, LR Finansų ministerijos sukurta sistema pirmosios įstaigos pradeda naudotis šią vasarą, o iki 2028 m. sąskaitas valstybės ižde laipsniškai turės visos valstybės biudžetinės ir viešosios įstaigos. Centralizuotas sąskaitų administravimas leis racionaliau ir efektyviau valdyti valstybės pinigus – panaudoti laikinai laisvą likvidumą, mažinti trumpalaikį skolinimąsi ir skolinimosi išlaidas bei investuoti turimas lėšas.

Šiuo metu biudžetinės įstaigos dar naudojasi komercinių bankų paslaugomis – darbas su skirtingais bankais reikalauja ženklių žmogiškųjų ir piniginių išteklių, o išskaidytos po skirtingas sąskaitas lėšos riboja jų valdymo efektyvumą.

„Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras šią savaitę pradėjęs naudotis VIKSVA sistema sėkmingai pasirašė pirmuosius mokėjimų nurodymus. Sistema paprasta naudotis, draugiška vartotojui, yra galimybė priklausomai nuo mokėjimų sumos dydžio nustatyti pasirašančių darbuotojų lygius. Institucijos ir įstaigos, kurioms centralizuotai atliekame finansinės apskaitos paslaugas, taip pat jau atlieka parengiamuosius darbus VIKSVA sistemoje, tad netrukus mokėjimo operacijas – darbo užmokesčio, avansinius mokėjimus, kitus pervedimus atliksime tik naudojantis VIKSVA“, – pažymi NBFC direktoriaus pavaduotoja Edita Filipavičiūtė.

Naudojantis VIKSVA, biudžetinių įstaigų, dalies viešųjų įstaigų ir kitų subjektų sąskaitos bus atidarytos valstybės ižde, t.y., valstybės iždas biudžetinėms įstaigoms ir kt. subjektams teiks sąskaitų tvarkymo, mokėjimo operacijų vykdymo, valiutos keitimo paslaugas bei technines priemones, kuriomis sudaromos sąlygos atlikti įstaigų tvarkomų sąskaitų valdymo ir mokėjimo operacijas.

Planuojama, kad birželį – liepą į VIKSVA bus perkeliamos lėšos tų įstaigų, kurių apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, pvz., Finansų ministerijos, Muitinės departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vyriausybės kanceliarijos, Centrinės projektų valdymo agentūros ir kt. (visą sąrašą įstaigų ir jų perkėlimo eiliškumą galite rasti čia) – iš viso 154 įstaigos. Tolesniuose etapuose, VIKSVA bus plėtojama, apimant įstaigas, turinčias specifinius poreikius bei vykdančias dideles mokėjimų apimtims.   

VIKSVA sistema plėtojama siekiant centralizuoti paslaugas, suvienodinti procesus, mažinti administracinę naštą  bei paslaugų kaštus, gerinti Iždo teikiamų paslaugų kokybę. Skaičiuojama, kad dėl sumažėjusių valstybės skolinimosi apimčių ir sąnaudų, biudžetinių įstaigų mokėjimų pavedimų bei sąskaitų aptarnavimo išlaidų, kasmet bus sutaupoma apie 2,6 mln. eurų.

 

Daugiau apie VIKSVA sistemą - https://info.viksva.lt/apie-projekta

 

*********

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga, atsakinga už bendrųjų funkcijų konsolidavimą viešajame sektoriuje.

2018 m.  įkurto NBFC veikla šiandien orientuota į daugiau nei 200 Vyriausybei pavaldžių valstybės įstaigų (tarp jų 11 ministerijų), kuriose dirba apie 36 000 žmonių, aptarnavimą teikiant personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos paslaugas.

NBFC‘e konsoliduojant valstybės įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos procesus siekiama juos standartizuoti taip užtikrinant didesnį jų efektyvumą, kokybę ir greitesnį vykdymą. Vertinama, kad laipsniškas personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos perkėlimas į bendras apskaitos informacines sistemas ne tik kuria vieningą jų administravimo sistemą, bet ir leidžia valstybei pasiekti biudžeto lėšų sutaupymo skirtingoms informacinėms sistemos išlaikyti.

Planuojama, kad Vyriausybei atskaitingų valstybės įstaigų (virš 330 įstaigų, kuriose dirba apie 65 tūkst. darbuotojų) personalo ir buhalterinės apskaitos administravimo funkcijų konsolidavimas bus baigtas iki 2025 m. vidurio.