2021-07-08

Aptarnaujamų įstaigų tyrimas: auga pasitenkinimas NBFC vykdoma veikla

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) skelbia aptarnaujamų viešojo sektoriaus įstaigų pasitenkinimo paslaugomis tyrimo ataskaitą. Tyrimas atskleidžia, kad analizuojamose institucijose per 3 metus pasitenkinimo lygis NBFC veikla išaugo beveik iki 80 proc. Augimas siekia apie 17 proc.

„Manau, kad tokiai jaunai įstaigai, kurios veikla prasidėjo tik prieš tris metus, tai tikrai geras rezultatas. Tuo pačiu pažymėsiu, kad ir toliau sieksime  efektyvinti veiklą, daugiau bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigų, kurių  BA (buhalterinės apskaitos) ir PA (personalo administravimo) funkcijas vykdo NBFC,  vadovais bei darbuotojais, išgirsti jiems rūpimas problemas ir jas spręsti“, - sako NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Analizuojamu laikotarpiu labiausiai, beveik ketvirtadaliu, išaugo pasitenkinimas NBFC centralizuotai atliekamomis PA funkcijomis. Nuolat tobulinant NBFC veiklą buvo sėkmingai standartizuojami ir optimizuojami PA procesai, aptarnaujamoms įstaigoms  teikiami personalo procesų aprašai, rekomenduojama atsisakyti įvairių perteklinių dokumentų, pvz. atostogų ir vienos dienos komandiruotės, priedų ir priemokų įsakymų rengimo ir pan.  

Nors dėl perėjimo prie vienos buhalterinės apskaitos programos (FVAIS) centralizuojamose įstaigose paskutiniai metai buvo pakankamai įtempti ir laikinai pailgėjo finansinių ataskaitų rinkinių parengimo ir pateikimo įstaigoms procesas, tačiau  lyginant tyrimo rezultatus su 2020 m., matyti, kad viešojo sektoriaus įstaigų pasitenkinimas NBFC vykdoma veikla kito neženkliai.
---

Aptarnaujamų įstaigų pasitenkinimo tyrimas atliekamas kasmet nuo 2019 metų siekiant gerinti NBFC centralizuotai teikiamų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugų kokybę. Pastaroji apklausa buvo vykdoma šių metų balandžio ir gegužės mėnesiais. Šiuo metu NBFC aptarnauja 240 įstaigų ir 32 000 darbuotojų jose.