BDAR
gdpr

Pranešimai apie korupciją

Informaciją apie pažeidimus Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre (toliau – NBFC) galima pateikti NBFC vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – elektroninio pašto adresu [email protected] 

NBFC vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu [email protected] gautos informacijos apie pažeidimus NBFC teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus administravimo Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). 

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti užpildydamas Pranešimo apie pažeidimą formą  arba pateikdamas laisvos formos dokumentą, kuriame būtų pateikta Aprašo 4.2 papunktyje nurodyta informacija.  

Korupcijos prevenciją ir kontrolę NBFC yra įgaliota vykdyti duomenų apsaugos pareigūnė Birutė Vyšniauskaitė-Atroškienė.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-24