BDAR
gdpr

PERSONALO ADMINISTRATORIUS (-Ė) / EKSPERTAS (-Ė)

MES SIŪLOME

 • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus personalo administravimo procesus
 • konkurencingą atlyginimą
 • skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
 • profesinę pagalbą
 • mišraus darbo modelį
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
 • renginius visiems darbuotojams
 • mokymus
 • esame draugiški gyvūnams
 • mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1 285 iki 1 719 €

KASDIENĖ VEIKLA

 • organizuoja įstaigų personalo priėmimo ir skyrimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas ir atleidimo procedūras, rengia susijusių teisės aktų projektus, darbo sutartis ir kitus dokumentus
  • rengia individualių teisės aktų atostogų bei papildomų poilsio dienų suteikimo įstaigų personalui klausimais projektus, atlieka įstaigų atostogų apskaitą
  • rengia įstaigų individualių teisės aktų komandiruočių klausimais projektus ir kt.
 • teikia praktinę pagalbą ir konsultacijas personalo administratoriams personalo duomenų vedimo į Valstybės tarnautojų registrą, Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir (ar) personalo informacines sistemas klausimais
 • veda mokymus personalo administratoriams praktiniais personalo administravimo funkcijų atlikimo, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei darbo su personalo administravimo informacinėmis sistemomis klausimais
 • atlieka personalo administravimo procesų, procedūrų, instrukcijų, personalo administravimo informacinių sistemų testavimą, identifikuoja klaidas bei teikia pasiūlymus ar galimus sprendimo būdus dėl jų tobulinimo

REIKALAVIMAI

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu
 • turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų patirtį personalo administravimo srityje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų informacinėmis sistemomis ir registrais
 • išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, taip pat valstybinį socialinį draudimą, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-20