BDAR
Close

header image

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS DEPARTAMENTO APSKAITOS POGRUPIO VADOVAS (-Ė)

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras yra valstybinis paslaugų centras, teikiantis finansinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugas. Aptarnaujame daugiau nei 200 viešojo sektoriaus įstaigų ir neseniai įsteigėme atskirą Darbo užmokesčio apskaitos departamentą, todėl ieškome:

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS DEPARTAMENTO APSKAITOS POGRUPIO VADOVO (-ĖS)

KASDIENĖ VEIKLA

 • planuoja ir organizuoja su Grupės darbuotojų veikla susijusius sprendimus, rengia ir teikia pasiūlymus su Grupės veikla susijusiais klausimais;
 • kontroliuoja Grupės darbuotojų užduočių tinkamą vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei vykdomų funkcijų kokybę, laikantis darbo užmokesčio apskaitos procedūras reglamentuojančiuose teisės aktuose ar vidiniuose NBFC dokumentuose nustatytų reikalavimų;
 • analizuoja Grupės veiklos rodiklius, darbo rezultatus bei užtikrina tinkamą ir tolygų Grupės darbuotojų darbo krūvio paskirstymą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Grupės žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo;
 • analizuoja gautas vykdomų funkcijų atlikimo kontrolės patikrinimų išvadas ir teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl vykdomų funkcijų atlikimo kokybės gerinimo;
 • vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas;
 • rengia Grupės veiklos planus, kontroliuoja jų vykdymą ir atsiskaito apie įvykdymą.

REIKALAVIMAI

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį finansų valdymo ar finansinės apskaitos srityje patirtį ir vadovaujamo darbo patirties;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais;
 • išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus.

MES SIŪLOME

 • mišraus darbo modelį (galimybė dirbti tiek biure, tiek iš namų)
 • darbui reikalingas priemones (nešiojamąjį kompiuterį, mobilų telefoną su mobiliuoju internetu)
 • konkurencingą atlyginimą
 • skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
 • profesinę pagalbą
 • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
 • renginius visiems darbuotojams
 • mėnesinį atlyginimą (bruto): nuo 1900 iki 2100 €. Galima kintamoji atlyginimo dalis po bandomojo laikotarpio.

Kandidatų gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu [email protected]
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-27