BDAR
gdpr

BUHALTERIS (-Ė) DARBO UŽMOKESČIUI

MES SIŪLOME

  • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
  • konkurencingą atlyginimą
  • skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
  • profesinę pagalbą
  • mišraus darbo modelį
  • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
  • renginius visiems darbuotojams
  • mokymus
  • esame draugiški gyvūnams
  • mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1 230 iki 1 629 €. Galima kintamoji atlyginimo dalis po bandomojo laikotarpio.

KASDIENĖ VEIKLA

• skaičiuoja darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, rengia mokėjimo žiniaraščius, atlieka mokėjimus, vykdo išskaitas iš darbo užmokesčio
• rengia pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms
• atlieka įstaigų mokėjimus, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje

REIKALAVIMAI

• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu
• turėti patirties buhalterinės apskaitos srityje
• mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-15