BDAR

Informacija apie komisijas ir darbo grupes

NBFC sudarytų ir veikiančių darbo grupių ir komisijų sąrašas

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo darbuotojams komisija, sudaryta 2020-11-23 NBFC direktoriaus įsakymu Nr. 694 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2020 m. Sausio 27 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo darbuotojams komisijos sudarymo ir tvarkos nustatymo“ pakeitimo“;

2. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo bei likvidavimo ir įvertinimo komisija, sudaryta 2020-11-27 NBFC direktoriaus įsakymu Nr.V-704 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-276 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir įvertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“;

3. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) Viešojo pirkimo komisija, sudaryta 2019-12-16 NBFC direktoriaus įsakymu Nr. 603 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-29 ,, Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“;

4. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Resursų valdymo grupė, sudaryta 2020-02-07 NBFC direktoriaus įsakymu Nr. 37 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro resursų grupės sudarymo“.

5. Darbo grupė Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vidaus kontrolės politikai parengti, sudaryta 2021-01-25 NBFC direktoriaus įsakymu Nr. 81 „Dėl darbo grupės sudarymo nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vidaus kontrolės politikai parengti“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-24