BDAR
gdpr

Informacija apie komisijas ir darbo grupes

NBFC sudarytų ir veikiančių darbo grupių ir komisijų sąrašas

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo darbuotojams komisija, sudaryta 2020-11-23 NBFC direktoriaus įsakymu Nr. 694 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2020 m. Sausio 27 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo darbuotojams komisijos sudarymo ir tvarkos nustatymo“ pakeitimo“;

2. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo bei likvidavimo ir įvertinimo komisija, sudaryta 2020-11-27 NBFC direktoriaus įsakymu Nr.V-704 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-276 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir įvertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“;

3. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) Viešojo pirkimo komisija, sudaryta 2019-12-16 NBFC direktoriaus įsakymu Nr. 603 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-29 ,, Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“;

4. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Resursų valdymo grupė, sudaryta 2020-02-07 NBFC direktoriaus įsakymu Nr. 37 „Dėl nacionalinio bendrųjų funkcijų centro resursų grupės sudarymo“.

5. Darbo grupė Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vidaus kontrolės politikai parengti, sudaryta 2021-01-25 NBFC direktoriaus įsakymu Nr. 81 „Dėl darbo grupės sudarymo nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vidaus kontrolės politikai parengti“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-24