BDAR
gdpr

Darbotvarkė

  • Kiekvieną pirmadienį 09:00-10:00 val. vyksta NBFC vadovų susirinkimas.
  • Kiekvieną antradienį 09:00-10:00 val. vyksta NBFC veiklos rodiklių aptarimas.

Birželio 27 - liepos 15
Kasmetinės atostogos 

Gegužės 25 d.
13:00-14:00 pasitarimas dėl intraneto diegimo

Gegužės 20 d.
10:00-11:00 pasitarimas dėl Patariamosios tarybos steigimo

Gegužės 19 d.
09:00-11:00 NBFC 2023-2025 strategijos rengimo darbo grupės susitikimas

Gegužės 13 d.
13:00-16:00 NBFC profesionalų dienos minėjimas

Gegužės 12 d.
09:00-10:00 tarnybinių telefonų limitų aptarimas
10:00-11:00 Mokymų akademijos projekto aptarimas

Gegužės 11 d.
10:00-11:00 pasitarimas dėl darbuotojų paieškos
13:00-17:00 NBFC 2023-2025 strategijos rengimo darbo grupės susitikimas

Gegužės 4 d.
09:00-11:00 NBFC 2023-2025 strategijos rengimo darbo grupės susitikimas
13:30-14:30 NBFC plėtros aptarimas Finansų ministerijoje

Gegužės 3 d.
08:00-17:00 dalyvavimas Lyderystės konferencijoje 

Gegužės 2 d.
14:00-15:00 pasitarimas dėl naujų darbuotojų adaptacijos

Balandžio 28 d.
09:00-11:00 Valstybės kontrolės klausimų aptarimas 

Balandžio 25 d.
10:00-11:00 LRV 126 nutarimo aptarimas 

Balandžio 20 d.
15:00-16:00 pasitarimas dėl procesų optimizavimo

Balandžio 19 d.
14:30-15:30 Skambučių centro klausimų aptarimas

Balandžio 15 d.
09:00-11:00 NBFC darbuotojų ketvirtinis susirinkimas

Balandžio 14 d.
09:00-14:00 NBFC 2023-2025 strategijos sesija

Balandžio 13 d.
08:45-09:45 DU klausimų aptarimas 
15:00-15:30 hibridinio darbo aptarimas

Balandžio 12 d.
14:00-15:00 DU klausimų aptarimas

Balandžio 11 d.
13:00-14:00 audito plano ir vertinimo kriterijų aptarimas 

Balandžio 6 d.
09:00-10:00 tarnybinio patikrinimo rezultatų aptarimas
11:30-12:00 tarnybinių telefonų limitų aptarimas
13:15-13:35 NBFC metinės ataskaitos aptarimas
14:00-15:00 DU klausimų aptarimas

Balandžio 5 d.
11:30-13:00 susitikimas su Finansų ministerijos atstovais
15:30-16:30 įvadinis susitikimas dėl NBFC strategijos

Balandžio 1 d.
08:30-09:00 pasitarimas su BA departamentu

Kovo 31 d.
11:00-12:00 darbuotojų susirinkimo aptarimas

Kovo 30 d.
08:30-09:30 pasitarimas dėl apskaitos reformos po 2022 06 30 

Kovo 29 d.
10:00-11:30 susitikimas su archyvų atstovais

Kovo 28 d.
09:00-14:00 dalyvavimas viešojo sektoriaus buhalterių konferencijoje
14:00-15:00 NBFC klientų apklausos aptarimas 

Kovo 25 d.
09:00-10:00 NBFC darbuotojų kaitos aptarimas 

Kovo 23 d.
15:30-16:00 NBFC veiklos procesų optimizavimo aptarimas

Kovo 22 d.
15:00-16:00 NBFC veiklos ataskaitos aptarimas

Kovo 21 d.
14:00-15:00 susitikimas su VDI / Valstybinė darbo inspekcija

Kovo 18 d.
11:00-12:00 pasitarimas dėl viešųjų pirkimų taisyklių

Kovo 15 d.
9:00-10:00 NBFC veiklos rodiklių aptarimas
10:00-11:00 susitikimas su draudimo brokeriais (NBFC veiklos draudimo sąlygų aptarimas)

Kovo 14 d.
11:00-12:00 susitikimas su NBFC darbuotojais svečiuose V. Alekna

Kovo 10 d.
10:00-10:30 darbo laiko apskaitos žurnalų pildymo aptarimas

Kovo 9 d.
10:00-11:00 E-sąskaitos projekto grupės susitikimas
11:00-11:30 darbuotojų paieškos suintensyvinimo aptarimas

Kovo 8 d.
9:00-10:00 NBFC veiklos rodiklių aptarimas
11:30-12:00 susitikimas su NBFC darbuotojais

Kovo 4 d.
10:00-11:00 pasitarimas dėl bankinių pavedimų saugumo užtikrinimų
13:00-14:00 Resursų valdymo grupės posėdis

Kovo 3 d.
15:00-16:00 E-sąskaitos galimybių studijos pristatymas

Kovo 1 d.
14:30-15:30 NBFC 2023-2025 m. veiklos planavimo aptarimas

Vasario 28 d.
14:00-15:00 susitikimas su VMI, papildomų veiklos rodiklių aptarimas

Vasario 25 d.
11:00-12:00 Mokymų akademijos darbo grupės susirinkimas

Vasario 24 d.
13:00-14:00 NBFC Naujoko diena
15:00-16:00 E. sąskaitos galimybių studijos aptarimas

Vasario 23 d.
11:00-12:00 susitikimas su SĮ VASA, pasidalinimas gerąja patirtimi matuojant veiklos rodiklius
15:00-16:00 LRV organizuojamas tarpinstitucinis pasitarimas su nacionalinių kultūros ir meno įstaigų vadovais

Vasario 21 d.
11:00-12:00 LRVK tarpinstitucinis pasitarimas
13:00-14:00 NBFC Mokymų akademijos veiklos krypčių aptarimas 

Vasario 18 d.
08:00-16:00 pavaldžių darbuotojų veiklos vertinimas

Vasario 17 d.
15:00-17:00 mokymai – Vidinio organizacijos potencialo paieška

Vasario 15 d.
09:00-01:00 NBFC veiklos rodiklių aptarimas

Vasario 11 d.
09:00-09:30 IS Avilio administravimo korekcijų pristatymas
11:00-12:00 pasitarimas dėl IS Avilio valdymo audito

Vasario 10 d.
12:00-13:20 NBFC 4 metų NBFC veiklos minėjimas
15:00-17:00 mokymai – Vidinio organizacijos potencialo paieška

Vasario 9 d.
10:00-12:00 vizitas į Mokestinių ginčų komisiją

Vasario 8 d.
09:00-10:00 NBFC veiklos rodiklių aptarimas

Vasario 7 d.
13:00-14:00 susitikimas su NBFC IT grupe, veiklos planų aptarimas

Vasario 3 d.
10:00-11:00 mokymai – Vidinio organizacijos potencialo paieška

Vasario 2 d.
10:00-11:00 NBFC darbo tarybos posėdis

Vasario 1 d.
09:00-10:00 NBFC veiklos rodiklių aptarimas

Sausio 31 d.
10:30-11:00 pasitarimas su BA departamento darbuotojais 
11:00-11:30 pasitarimas dėl NBFC socialinių iniciatyvų
13:30-14:30 susitikimas dėl projekto e-sąskaita eigos

Sausio 28 d.
13:00-14:00 NBFC darbuotojų susirinkimas 

Sausio 25 d.
15:00-16:00 NBFC veiklos rodiklių aptarimas

Sausio 20 d.
13:30-14:30 pasitarimas audito klausimais

Sausio 19 d.
10:00-11:00 pasitarimas dėl kasmetinio darbuotojų vertinimo

Sausio 18 d.
11:00-12:00 NBFC Mokymų akademijos projekto pristatymas

Sausio 17 d.
13:00-14:00 pasitarimas dėl dokumentų valdymo sistemos Avilys

Sausio 13 d.
11:45-12:45 Laisvės gynėjų dienos minėjimas – susitikimas su NBFC darbuotojais

Sausio 11 d.
10:00-11:00 svarbiausių NBFC veiklos rodiklių aptarimas
14:00-15:00 darbuotojų skatinimo sistemos aptarimas

Sausio 10 d.
11:00-12:00 pasitarimas dėl E-sąskaitos vystymo
15:00-16:00 darbo užmokesčio skaičiavimo aptarimas 

Sausio 7 d.
9:00-09:30 pasitarimas dėl darbuotojo įsitraukimo matavimo

Sausio 6 d.
10:00-11:00 pasitarimas dėl terminuotų darbo sutarčių

Sausio 3 d.
13:30-14:00 2022 metų veiklos plano aptarimas
 

Gruodžio 31 d.
10:00-11:00 2022 m. NBFC biudžeto aptarimas

Gruodžio 28 d.
9:00-11:00 veiklos apskaitos darbo grupės susitikimas
14:00-15:00 susitikimas su NBFC darbuotojais

Gruodžio 21 d.
9:00-10:00 pasitarimas dėl darbuotojų paieškos ir atrankos
15:00-16:00 pasitarimas dėl rizikų valdymo veiksmų plano kontrolės priemonių įgyvendinimo

Gruodžio 20 d.
11:00-12:00 pasitarimas dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių įstaigų personalo ir buhalterinės apskaitos funkcijų centralizavimo  
13:00-15:00 veiklos rodiklių darbo grupės susitikimas

Gruodžio 17 d.
9:00-10:00 pasitarimas dėl darbo užmokesčio strategijos

Gruodžio 16 d.
10:00-11:00 pasitarimas dėl Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų personalo ir buhalterinės apskaitos funkcijų centralizavimo  

Gruodžio 15 d.
10:00-13:00 E-sąskaitos projekto aptarimas

Gruodžio 14 d.
10:00-11:00 2022 m. plėtros plano projekto aptarimas 
14:00-15:00 pasitarimas dėl darbuotojų atrankų organizavimo

Gruodžio 13 d.
11:00-12:00 pasitarimas – 2022 m. veiklos planas 
13:00-16:00 veiklos rodiklių darbo grupės susitikimas

Gruodžio 9 d.
11:00-12:00 dalyvavimas Skaidrumo akademijos apdovanojimuose
14:00-16:00 NBFC veiklos rodiklių darbo grupės susitikimas

Gruodžio 7 d.
11:00-12:00 pasitarimas dėl e-sąskaitos projekto vystymo
13:00-17:00 NBFC veiklos rodiklių darbo grupės susitikimas

Gruodžio 6 d.
14:00-15:00 susitikimas su Muitinės departamento vadovybe

Gruodžio 3 d.
13:00-16:00 NBFC veiklos rodiklių darbo grupės susitikimas

Gruodžio 2 d.
13:00-15:00 susitikimas su Socialinių mokslų kolegijos studentais, NBFC veiklos pristatymas

Gruodžio 1 d.
13:00-13:30 susitikimas su NBFC Veiklos organizavimo departamentu   

Lapkričio 30 d.
11:00-12:00 dokumentų tvarkymo DVS Avilyje aptarimas
13:00:17:00 NBFC veiklos rodiklių darbo grupės susitikimas

Lapkričio 29 d.
13:00-14:00 darbuotojų ketvirtinis susirinkimas

Lapkričio 26 d.
9:00-10:00 susitikimas su Aplinkos ministerijos atstovais dėl personalo administravimo procesų tobulinimo

Lapkričio 25 d.
10:00-11:00 susitikimas su Pravieniškių pataisos namų vadovybe, BA/PA paslaugų aptarimas
13:00-15:00 susitikimas su Socialinių mokslų kolegijos studentais

Lapkričio 23 d.
9:00-09:30 BAD aptarnaujamų įstaigų situacijos aptarimas
15:00-15:30 darbuotojų skatinimo tvarkos korekcijų aptarimas

Lapkričio 22 d.
10:00-11:00 pasitarimas dėl darbuotojų motyvavimo ir skatinimo galimybių
11:00-12:00 pasitarimas su BAD grupių vadovėmis

Lapkričio 18 d.
09:00-17:00 vizitas į NBFC Kauno filialą, susirinkimas su darbuotojais

Lapkričio 17 d.
14:00-15:00 susitikimas su SADM atstovais dėl 2022 laukiančios centralizacijos

Lapkričio 16 d.
09:00-10:00 susitikimas atsakingais darbuotojais dėl NBFC plėtros plano rengimo

Lapkričio 12 d.
14:30-15:30 susitikimas su VMI viršininke

Lapkričio 11 d.
08:30-10:00 Resursų valdymo grupės posėdis
14:00-14:30 NBFC žingsnių iššūkio pristatymas

Lapkričio 9 d.
09:00-10:00 grėsmių prevencijos aptarimas
10:00-12:00 DBSIS sistemos pristatymas

Lapkričio 5 d.
10:00-11:00 NBFC darbuotojų socialinė iniciatyva – Pyragų diena
14:00-15:00 Judriausios valstybinės institucijos apdovanojimas Aplinkos ministerijoje   

Lapkričio 4 d. 
09:00-11:00 grėsmių prevencijos aptarimas
13:30-14:00 STEK‘o aktualijų aptarimas 

Lapkričio 3 d. 
10:00-11:00 Biudžeto ir finansų komiteto nuotolinis posėdis 
14:00-15:00 struktūrinių pokyčių aptarimas

Spalio 28 d.
14:00-15:00 pasitarimas dėl NBFC socialinių iniciatyvų 

Spalio 27 d. 
10:30-11:30 susitikimas su Vilniaus kolegijos studentais
14:00-15:00 susitikimas su BETA atstovais dėl funkcijų centralizavimo

Spalio 26 d. 
09:00-10:00 pasitarimas dėl E-sąskaitos projekto
15:00-16:00 vizitas į Vilniaus aukščiausiąjį apygardos teismą dėl e. teismų sistemos

Spalio 25 d. 
11:00-12:00 pasitarimas dėl mokymų
13:00-14:00 pasitarimas dėl BAD funkcijų
14:00-15:00 pasitarimas dėl veiklos tobulinimo

Spalio 21 d. 
08:30-09:30 Resursų valdymo grupės posėdis

Spalio 20 d. 
11:00-12:00 susitikimas dėl nekoduotų dokumentų administravimo

Spalio 19 d. 
11:30-12:00 susitikimas su Finansų viceministre ir kancleriu
15:00-16:00 susitikimas su Teisingumo viceministru

Spalio 18 d. 
13:30 – 15:00 atlyginimų skaičiavimo aktualijų aptarimas su aptarnaujamomis teisėsaugos institucijomis

Spalio 15 d. 
10:30-11:30 E-sąskaitos projekto aptarimas

Spalio 14 d. 
08:30-09:30 asignavimų panaudojimo aptarimas
09:30-10:30 BAD darbų aptarimas
13:00-14:00 atlyginimų skaičiavimo aktualijų aptarimas teisėsaugos institucijose
14:00-16:00 Antikorupcinio švietimo mokymai

Spalio 13 d. 
08:00-17:00 komandiruotė į NBFC Klaipėdos biurą, susitikimas su darbuotojais 

Spalio 12 d. 
09:00-10:00 susitikimas su Aplinkos ministerijos vidaus audito specialistais
10:00-11:00 struktūrinių pokyčių aptarimas su NBFC darbuotojais
14:00-15:00 susitikimas su Aplinkoms ministerijos kanclere
15:00-16:30 NBFC naujoko diena

Spalio 11 d. 
11:00-16:00 NBFC strateginė sesija dėl 5 metų plėtros 

Spalio 8 d. 
11:00-12:00 susitikimas su BAD/PAD grupėmis   

Spalio 7 d. 
09:00-16:00 virtualus susitikimas su bendrųjų paslaugų centro kolegomis iš Estijos   

Spalio 6 d. 
08:30-09:00 susitikimas su NBFC darbo taryba   

Spalio 5 d. 
13:00-14:30 susitikimas su Finansų ministerijos kancleriu   

Rugsėjo 27 d. – spalio 1d
Kasmetinės atostogos 

Rugsėjo 21 d.
10:00-11:00 NBFC resursų valdymo grupės posėdis
14:00-15:00 susitikimas su Aplinkos apsaugos departamento atstovais

Rugsėjo 20 d.
14:00-15:00 NBFC darbuotojų mokymai - Asmeninis produktyvumas dirbant nuotoliniu būdu

Rugsėjo 17 d.
10:00-11:00 pasitarimas su Turto banku ir Valstybinių studijų fondu dėl patalpų
11:30-12:00 darnaus judumo savaitės renginys
13:00-14:00 pasitarimas dėl darbo užmokesčio mokėjimo terminų įstaigoms  

Rugsėjo 16 d.
08:00-09:00 pasitarimas, NBFC struktūros tobulinimas
13:30-15:00 pasitarimas, NBFC teikiami dokumentai 

Rugsėjo 15 d.
08:00-09:00 susitikimas su Mokestinių ginčų komisija dėl funkcijų centralizavimo
10:00-11:00 pasitarimas, DVS Avilys veikimo trikdžiai

Rugsėjo 14 d.
10:00-11:00 pasitarimas, mokymų viešojo sektoriaus buhalterijos ir personalo administravimo specialistams galimybės
13:00-13:30 susitikimas, E. sąskaitos plėtra
15:00-16:30 susitikimas Swedbank‘e dėl duomenų atnaujinimo

Rugsėjo 13 d.
13:30-15:00 susitikimas, profsąjungos klausimai 

Rugsėjo 10 d.
11:00-12:00 susitikimas, profsąjungos klausimai 
14:00-15:00 susirinkimas su NBFC darbuotojais dėl darnaus judumo savaitės 

Rugsėjo 9 d.
10:00-11:00 susitikimas su 6 BAD grupe
15:00-16:00 pasitarimas su Finansų ministerijos kancleriu

Rugsėjo 8 d.
09:00-11:00 vizitas į Danske paslaugų centrą, pasidalinimas gerąja patirtimi
04:00-15:00 susitikimas PAD grupių vadovais dėl užduočių paskirstymo Avilyje

Rugsėjo 7 d.
09:00-13:00 strateginė sesija su NBFC vadovybe dėl 5 metų organizacijos vystymosi strategijos
15:30-17:00 Avilio korekcijų aptarimas

Rugsėjo 6 d.
09:00-10:00 susitikimas su STEKU

Rugsėjo 2 d.
13:00-14:00 susitikimas su AAD vadovybe

Rugpjūčio 31 d.
09:00-10:00 pasitarimas dėl skambučių centro, DUK aptarimas

Rugpjūčio 30 d.
14:00-15:00 susitikimas su naujais PAD grupių vadovais

Rugpjūčio 26 d.
09:00-10:00 pasitarimas dėl sąskaitų apmokėjimo viešinimo funkcionalumų
14:00-15:00 pasitarimas dėl AAD žiniaraščių pildymo

Rugpjūčio 25 d.
09:30-10:30 Resursų valdymo grupės posedis
11:00-12:00 2022 metų NBFC plėtros aptarimas

Rugpjūčio 24 d.
09:00-10:00 pasitarimas dėl gaunamų dokumentų registravimo trikdžių
11:00-12:00 pasitarimas dėl FVAIS funkcionalumų

Rugpjūčio 20 d.
12:30-16:00 susitikimas su darbuotojais – NBFC vasaros renginys 

Rugpjūčio 19 d.
09:00-10:00 NBFC turto valdymo situacijos aptarimas 
15:00-16:00 E. Sąskaitos sistemos aptarimas  

Rugpjūčio 18 d.
14:00-15:30 ketvirtinis NBFC darbuotojų susirinkimas, darbų aptarimas  

Rugpjūčio 17 d.
09:00-10:00 NBFC plėtros aptarimas 

Rugpjūčio 16 d.
13:00-14:00 Virtualus susitikimas su kolegomis iš bendrųjų funkcijų centro Estijoje, Diana Mathisen
14:00-15:00 hibridinio darbo plėtros aptarimas 

Rugpjūčio 12 d.
09:00-10:00 Teisės ir administravimo grupės darbų aptarimas

Rugpjūčio 10 d. 
10:00-11:00 pasitarimas dėl hibridinio darbo 

Rugpjūčio 4 d. 
11:00-13:00 pasitarimas Finansų ministerijoje

Rugpjūčio 3 d. 
11:00-12:00 pasitarimas dėl covidinės situacijos NBFC
13:00-14:00 susitikimas su Turto banku

Rugpjūčio 2 d. 
14:00-15:00 Susitikimas su TAG grupe

Liepos 30 d. 
08:30-09:30 darbų aptarimas su komanda

Liepos 29 d. 
09:00-13:00 Darbinis susitikimas su partneriais dėl NBFC plėtros vizijos
14:00 -16:00 Darbinis susitikimas LR Seime

Liepos 27 d. 
9:00-10:00 Darbinis susitikimas dėl sąskaitų valdymo FVAIS sistemoje

Liepos 23 d. 
14:00-15:00 dalyvavimas susitikime su NBFC darbuotojais

Liepos 22 d. 
14:00-15:30 dalyvavimas NBFC naujoko dienoje 

Liepos 21 d. 
09:00-10:00 NBFC ir SADM vadovų susitikimas, aptariami aktualiausi bendradarbiavimo klausimai

Liepos 19 d.
10:00-11:00 susitikimas su VMI, aptariama geroji patirtis diegiant skambučių centrą

Liepos 14 d.
13:00-14:00, pasitarimas dėl personalo administravimo ir darbo užmokesčio veiklos procesų modelių parengimo

Liepos 9 d. 
13:00-14:30, pasitarimas dėl NBFC plėtros vizijos

Liepos 7 d. 
14:00-15:00, pasitarimas dėl darbuotojų adaptacijos tvarkos 

Birželio 22 d.
09:00-10:00, pasitarimas su NBFC Teisės ir administravimo grupės darbuotojais

Birželio 21 d.
15:00-16:00, pasitarimas Finansų ministerijoje, dalyvauja kancleris R. Skilandis

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-24