BDAR
Close

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre;
  • teisę susipažinti su Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-23