BDAR
Close

Duomenų apsaugos pareigūnas

Siekdamas užtikrinti asmens duomenų tvarkymo atitiktį ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui bei kitais teisės aktais nustatytam teisiniam reguliavimui, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras atlikti duomenų apsaugos pareigūno funkcijas paskyrė Birutę Vyšniauskaitę-Atroškienę.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančio darbuotojo kontaktai:

Birutė Vyšniauskaitė-Atroškienė    
Geležinio Vilko g. 12, Vilnius
el. p. [email protected], tel. 8 672 79 161

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-23