BDAR
Close

Asmens duomenų apsauga

Siekdamas užtikrinti asmens duomenų tvarkymo atitiktį ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui bei kitais teisės aktais nustatytam teisiniam reguliavimui, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras atlikti duomenų apsaugos pareigūno funkcijas paskyrė Birutę Vyšniauskaitę-Atroškienę.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančio darbuotojo kontaktai:

Birutė Vyšniauskaitė-Atroškienė    
Geležinio Vilko g. 12, Vilnius
el. p. [email protected], tel. 8 672 79 161

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre;
 • teisę susipažinti su Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Daugiau informacijos galite rasti:

 • Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklėse --->
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo apraše ---> 
 • Prašymo susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis forma --->
 • Prašymo ištaisyti tvarkomus asmens duomenis forma --->
 • Prašymo ištrinti tvarkomus asmens duomenis forma --->
 • Prašymo perkelti tvarkomus asmens duomenis forma --->
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-09