BDAR
gdpr

Padėkos

Džiaugiuosi dirbdama su tokia komandą!
Ačiū jums už kantrybę, įsiklausimą ir nuveiktus darbus.
Diana Marušauskienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Patarėja finansų valdymo klausimais
---

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga dėkoju NBFC Personalo administravimo departamento personalo administratorei Mildai Gerbatavičiūtei už nuoširdų bendradarbiavimą, pavyzdingą pareigų atlikimą ir aukštą kvalifikaciją.
Linkiu ištvermės, tvirtybės ir sėkmės Jūsų kasdieniniame atsakingame darbe!
Viktoras Davidenko, Vilniaus pataisos namų direktorius, 2021 liepa
---
Norėčiau pasidžiaugti jūsų darbuotojos Rūtos Joanos Jusaitienės pagalba. Labai sėkmingai tvarkomės personalo srityje. 
Dirbdama su ja nuo sausio galiu pasakyti, kad tikrai esame labai patenkinti  jos darbu, užduočių vykdymo kokybe, operatyvumu, rūpestingumu, geranoriškumu padedant spręsti nekasdienines situacijas.
Asmeniškai jaučiuosi, kad esame gerai susigrojęs duetas! 
Skirmantė Paukštienė, Lošimų priežiūros tarnybos vyriausioji specialistė, 2021 liepa
---
Norėčiau pareikšti  padėką už puikų darbą Indrei Valiulienė ir Ilonai Daukšaitei, kurios nepaisant didžiulio darbo krūvio, visada suspėdavo laiku susitvarkyti su  Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų prašymais, įsakymų rengimais ir pan.  
Šiais metais buvo tikrai nelengvas metas mums visiems, turėjome dirbti nuotoliniu būdu, darbų srautas nė kiek nesumažėjo, o kaip tik gavosi atvirkščiai – ženkliai padidėjo ir, svarbiausia,  pasipylė vienu metu: atostogų grafiko sudarymas,  atrankų, konkursų organizavimas, pareigūnų ir darbuotojų kasmetinis vertinimas. Prisidėjo dar ir priemokos už darbą COVID 19 pandemijos metu, o kur dar einamieji kasdieniniai darbai, pareigūnų klaidos ir netikslumai rašant tarnybinius pranešimus, prašymus...
Linkiu profesinės sėkmės ir tariu DIDELĮ AČIŪ visoms už supratingumą, operatyvų darbinių problemų sprendimą, puikų bendradarbiavimą, kuris manau ir toliau klostysis kuo puikiausiai!
Vesta Jurjonienė, Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos Personalo skyriaus vyr. specialistė Klaipėdoje, 2021 liepa
---
Ačiū Aidai Baliūnienei už produktyvų bendradarbiavimą ir operatyvumą! 
Aušra Vitkauskienė, Ignalinos programos skyriaus vyresnioji finansininkė, 2021 birželis
---
Noriu pasidžiaugti šauniomis NBFC buhalterijos darbuotojomis ir ypatingai padėkoti Irinai Gastevič ir Inai Niančiuk! Visada pasirengusios padėti, profesionalios ir tikrai labai šaunios darbuotojos!
Taip pat ypatingas ačiū grupės vadovei Irinai Vaičeliūnienei!
Lina Pranarauskienė, Valstybinė augalininkystės tarnybos Finansų ir veiklos planavimo skyriaus vedėja, 2021 vasaris
---
Nuoširdus jums ačiū. Štai tokie turi būti valstybei dirbantys žmonės – tarnauti žmonėms. 
Antanas Matulas, Seimo narys, 2020 gruodis
---
LR Vyriausybės kanceliarijos kolektyvo vardu nuoširdžiai dėkoju kolegėms Daivai Kecorytei ir Rasai Menčinskienei už konstruktyvų bendradarbiavimą.
Renata Sadzevičiūtė-Vilkelė, LRVK Personalo valdymo skyriaus vedėja, 2020 gruodis 
---
Valstybės įstaigoms bendradarbiaujant svarbiausi dalykai yra kompetencija, greitis ir pasitikėjimas. To pasiekti būtų sunku be žmonių, kurie sudėtingose darbinėse situacijose randa greitus ir paprastus sprendimus. 
2020 metais Lietuvos muitinės atkūrimo 30-ųjų metinių proga už už svarų indėlį atkuriant Lietuvos Respublikos muitinę apdovanojome NBFC personalo administratorę Jolantą Kibeikienę Muitinės padėkos ženklu.
Jonas Miškinis, LR Muitinės generalinio direktoriaus pavaduotojas, atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas, 2020 spalis
---
Už aktyvų neatlygintinos kraujo donorystės rėmimą ir pagalbą dėkoju NBFC žmonėms, kurių dėka yra gelbėjamos gyvybės.
Jūsų kilnus elgesys yra gerumo ir pilietiškumo kitiems pavyzdys.
Daumantas Gutauskas, Nacionalinio Kraujo centro direktorius, 2020 rugsėjis
---
Dėkojame buhalteriui Aivarui Bružui, kuris puikiai susitvarko su jam pavestomis užduotimis, atsakingai atlieka skaičiavimus, susijusius su darbo užmokesčiu, kruopščiai registruoja sąskaitas bei teikia Finansų ministerijai mokėjimo paraiškas.
Visada puiku bendradarbiauti.
Rasa Verikienė, Lietuvos metrologijos inspekcijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, 2020 sausis


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-18