Teisės aktai

NBFC TVARKOS APRAŠAI:

 • NUTARIMAS DĖL CENTRALIZUOTO VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO--->
 • NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO--->

NBFC PROCESŲ ŽEMĖLAPIAI:

 • NBFC DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL BUHALTERINĖS APSKAITOS PROCESŲ ŽEMĖLAPIO--->
 • BUHALTERINĖS APSKAITOS PROCESŲ ŽEMĖLAPIS--->
 • NBFC DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO PROCESŲ ŽEMĖLAPIO PATVIRTINIMO--->
 • PERSONALO ADMINISTRAVIMO PROCESŲ ŽEMĖAPIS--->

NBFC REGLAMENTAS IR JO PRIEDAI

 • ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO--->

PRIEDAI

 • ATASKAITOS APIE KOMANDIRUOTĘ FORMOS PAVYZDYS---> 
 • PRAŠYMAS DĖL ATOSTOGŲ (FORMA)--->
 • PRAŠYMAS DĖL KOMANDIRUOTĖS (FORMA)--->
 • PRAŠYMAS DĖL IŠVYKIMO IŠ NUOLATINĖS DARBO VIETOS (FORMA)--->

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-13